Friday 1 August 2014

Stavanger Brygghus Intervju

Intervju gjort etter "Den Spiselige Bydel" festivalen 24.7.2014 under Gladmat i Stavanger. Vi pratet med Nils-Henrik Stokke fra Stavanger Brygghus og Anders Cooper fra Austmann vedrørende deres samarbeidsplaner før "Stavanger Brygghus", Stavanger sitt første mikrobryggeri får sitt eget bryggeutstyr. Intervjuet er uredigert da jeg synes samtalen fløt veldig bra.


No comments:

Post a Comment